Uitgebreide gegevens over Cornelis () van Luxzenburg (M)

ID 12191   Schuilnaam , , , ,
Achternaam Luxzenburg Adres
Voornaam Cornelis Plaats
Initialen Beroep
Voorvoegsel van Sterfdatum/leeftijd ()
Getrouwd met Categorie Verzet
Geslacht M Titel
Geboortedatum 23-4-1912 Krijgsmacht
Onderdeel Onderscheidingen
Legernummer Rang
Begraafplaats Vak, Rij, Graf , ,

Achtergrond:

Aanvullingen:

Bronnen:

Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis


Heeft u aanvullingen of wijzigen voor deze persoon?
Mail dan naar database@documentatiegroep40-45.nl