Uitgebreide gegevens over Atze () Bergsma ()

ID 1220   Schuilnaam , , , ,
Achternaam Bergsma Adres
Voornaam Atze Plaats
Initialen Beroep
Voorvoegsel Sterfdatum/leeftijd ()
Getrouwd met Categorie Verzet
Geslacht Titel
Geboortedatum 18-07-1898 Krijgsmacht
Onderdeel Onderscheidingen
Legernummer Rang
Begraafplaats Vak, Rij, Graf , ,

Achtergrond:

Aanvullingen:

Bronnen:

Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis


Heeft u aanvullingen of wijzigen voor deze persoon?
Mail dan naar database@documentatiegroep40-45.nl