Uitgebreide gegevens over Theodorus (Th.) Dobbe (M)

ID 4074   Schuilnaam Oom Jan, Hans, Theo, ,
Achternaam Dobbe Adres Rijksweg 34
Voornaam Theodorus Plaats Naarden
Initialen Th. Beroep Vertegenwoordiger
Voorvoegsel Sterfdatum/leeftijd 5-9-1944 (43)
Getrouwd met Categorie Verzet
Geslacht M Titel
Geboortedatum 19-3-1901 Krijgsmacht
Onderdeel Onderscheidingen
Legernummer Rang
Begraafplaats Vak, Rij, Graf , ,

Achtergrond:

Geboren op 19-3-1901 te Amsterdam.
Geloof: rooms-katholiek.
Daar woonde hij op de Albrecht Durerkade. Hij was hoofd-vertegenwoordiger van een linoleumfabriek in Krommenie. Tijdens de bezettingsjaren was hij een van de eersten die een verzetsgroep organiseerde om daarmee aanslagen en sabotagedaden te plegen. Hij werd door de Duitsers gevreesd, maar zijn vrienden vereerden hem. Hij inspireerde hen tot het uiterste en had de kwaliteiten van een generaal.
Al vrij vlug na de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940 plunderde hij met een Bussumse groep de forten rondom Naarden, waar wapens, munitie en springstoffen opgeslagen waren.
Op 12-5-1941 stopte hij een paar slagpatronen met nitro-glycerine en pycrinezuur tussen de zandzakken voor een kelderraam van een S.S. verblijf aan de Bernard Zweerskade in Amsterdam. Hij stak de lont aan en rende weg. Het gebouw, waar de gestolen radiotoestellen van de Joden opgeslagen waren, viel met een daverende klap in elkaar. Zestien S.S. officieren werden gedood.
Omstreeks diezelfde tijd liet hij zich op het gemeentehuis van Leeu-warderadeel in Leeuwarden aandienen als 'hoofd-inspecteur van het Centraal Bevolkingsregister in Den Haag'. Vergezeld van een vriend controleerde hij de voorraad blanco persoonsbewijzen en liet bij die controle handig een flinke stapel van de P.B.'s in zijn zak verdwijnen.
Al vroeg had hij via de geheim agent Hans Somer contact met Londen. Helaas liep hij in augustus 1941 in de val van de beruchte provocateur Anton van der Waals en werd gearres-teerd. Hij zat een poosje in het Oranjehotel in Scheveningen, maar toen hij op 24-12-1941 in verband met zijn aanstaande proces werd opgesloten in een cel van de Sypestein-kazerne in Utrecht, wist hij te ontsnappen. Daarop werd hij bij verstek ter dood veroordeeld.
Op woensdagavond 24-10-1942 stond hij in het uniform van wachtmeester bij de marechaussee voor de kluis van het distributiekantoor in Joure en roofde met een aantal vrienden de pas aangekomen voorraad distributiebonnen. Het was de eerste overval op een distributiekantoor in ons land en erg geslaagd.
Het hoofd van het S.D. Sonderkommando dat economische delicten behandelde, stelde alles in het werk om Dobbe in handen te krijgen, maar het lukte niet.
Bij een overval op het politiebureau in Heerlen maakte Dobbe 25 pisto-len buit, in Venlo stak hij het gebouw van het bevolkingsregister in brand en in Arnhem werden onder zijn leiding 46 gevangenen, onder wie zeven ter dood veroordeelden, bevrijd. Deze lijst van 'wapenfeiten' is bij lange na niet volledig. Dobbe was ook nog aangesloten bij de verzetsgroep GS lll en later lid van de topleiding van de L.K.P.
Op 5-9-1944 vertrekt hij met enkele verzetsmensen baar het restaurant 'De Leeren Doedel' aan de straatweg tussen Arnhem en Ede om een aanslag te plegen op Johnny de Droog.
In een bij dit restaurant staand huisje verblijft deze verrader. Tijdens de verkenning van dit huisje wordt de groep kennelijk bemerkt door hem. Hij weet Hans Dobbe onder bedreiging van een vuurwapen te arresteren.
Drie S.D. ers brachten hem naar het landgoed 'Het Hof' bij Dieren, waar ze hem wilden (laten) fusilleren. Ze stelden hem nog in de gelegenheid een briefje aan zijn vrouw te schrijven en bij het overhandigen van dit briefje probeerde Dobbe het pistool van een van de S.D. ers te pakken te krijgen. Het werd zijn laatste gevecht. Even later stierf hij.
Bekende onderscheidingen: Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde bij no. 21 van 11-9-1951 (postuum bijgeschreven in het register). Burger; lid van de topleiding van de Landelijke Knokploegen. Wegens: Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door in het tijdvak van mei 1940 tot zijn heldhaftige dood in september 1944 de vijandelijke bezetter met grote voortvarendheid en vindingrijkheid en op elk terrein van het ondergronds verzet hardnekkig te bestrijden, welke daden in belangrijke mate rechtstreeks de Geallieerde Oorlogvoering ten dienste hebben gestrekt.
In het bijzonder door, veelal met onmiddelijk levensgevaar, 1. reeds kort na de capitulatie van Nederland in mei 1940 met vijf anderen, wapens en munitie in Naarden te bemachtigen;
2. op 14-5-1941 te Amsterdam een vijandelijke opslagplaats van telex-apparaten en seintoestellen tot springen te brengen, waarbij een aantal vijandelijke officieren om het leven zou zijn gekomen;
3. na zijn arrestatie op 24-11-1941 te Amsterdam en zijn overbrengen naar de Willem II-kazerne te Utrecht daaruit op zeer gedurfde wijze weten te ontsnappen en niettegenstaande hij in December d.a.v. bij verstek ter dood werd veroordeeld, onvervaard het verzet voort te zetten;
4. in augustus en september 1942 op de Veluwe heidevelden of met plaggen beladen voertuigen in brand te steken, teneinde de vijand te beletten zijn vliegvelden te camoufleren;
5. nadat door hem medio 1943 te Nijmegen een Knok-Ploeg was opgericht, met andere illegale groepen op allerlei wijzen vijandelijke transporten hardnekkig saboteren, daarbij van juni 1944 af ten gunste van de Geallieerde Oorlogvoering de berichtgeving door postduiven van de Mookerheide uit te verzorgen; alsmede Geallieerde piloten over de grens te helpen ontsnappen;
6. door ten slotte kort vóór zijn terechtstelling bij een poging zich te bevrijden aan een zijner bewakers diens vuurwapen te ontrukken, waarop onmiddelijk het escorte het vuur op hem opende en hij dodelijk werd getroffen.
Na de bevrijding werd hij in Amsterdam met militaire eer herbegraven.

Aanvullingen:

Bronnen:

Het Grote Gebod
Hun naam leeft voort
Putten, kroniek 1940-1945
Heeft u aanvullingen of wijzigen voor deze persoon?
Mail dan naar database@documentatiegroep40-45.nl