Uitgebreide gegevens over Cornelis () A Eekhout (M)

ID 4789   Schuilnaam , , , ,
Achternaam Eekhout Adres
Voornaam Cornelis Plaats
Initialen Beroep
Voorvoegsel A Sterfdatum/leeftijd ()
Getrouwd met Categorie Verzet
Geslacht M Titel
Geboortedatum 30-11-1917 Krijgsmacht
Onderdeel Onderscheidingen
Legernummer Rang
Begraafplaats Vak, Rij, Graf , ,

Achtergrond:

Aanvullingen:

Bronnen:

Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis


Heeft u aanvullingen of wijzigen voor deze persoon?
Mail dan naar database@documentatiegroep40-45.nl