Uitgebreide gegevens over Evert Teunis () de Graaf ()

ID 6184   Schuilnaam , , , ,
Achternaam Graaf Adres
Voornaam Evert Teunis Plaats
Initialen Beroep
Voorvoegsel de Sterfdatum/leeftijd 15-3-1945 ()
Getrouwd met Categorie Verzet
Geslacht Titel
Geboortedatum 3-6-1904 Krijgsmacht
Onderdeel Onderscheidingen
Legernummer Rang
Begraafplaats Vak, Rij, Graf , ,

Achtergrond:

Aanvullingen:

Bronnen:

Naamregister Ereveld Loenen


Heeft u aanvullingen of wijzigen voor deze persoon?
Mail dan naar database@documentatiegroep40-45.nl