Uitgebreide gegevens over Eduard Carel Frederik (E.C.F.) Hellendoorn (M)

ID 7286   Schuilnaam Ward, , , ,
Achternaam Hellendoorn Adres
Voornaam Eduard Carel Frederik Plaats Amsterdam
Initialen E.C.F. Beroep Medewerker Fokker
Voorvoegsel Sterfdatum/leeftijd 13-03-1941 ()
Getrouwd met Categorie Verzet
Geslacht M Titel
Geboortedatum 29-11-1912 Krijgsmacht
Onderdeel Onderscheidingen
Legernummer Rang
Begraafplaats Ereveld Loenen Vak, Rij, Graf A, , 480

Achtergrond:

Woonde in Amsterdam en was aangesloten bij de (illegale) C.P.N. Evenals Coenradi werkte hij bij Fokker en ook hij was betrokken bij de Februaristaking in Amsterdam.
Op 13-3-1941 was hij een van 'De Achttien Doden', die vanuit het 'Oranjehotel' in Scheveningen op de Waalsdorpervlakte werden gefusilleerd.
Een verslag van zijn laatste uren:
Op het middaguur worden de achttien (De Achttien Doden) uit hun cellen gehaald, naar een spreekkamer gebracht. En daar wordt de 'Gnadenentscheidung' van generaal Christiansen voorgelezen. Daar wordt meegedeeld, dan de vonnissen die zelfde middag om vijf uur voltrokken zullen worden. Vijftien Geuzen staan vooor de dood. Drie, de jongsten, krijgen gratie. Het wordt tijd. Deuren slaan, er komen meer Duitse uniformen in de gangen. Commando's klinken. Ik zijn cel heft een van de vijftien het Wilhelmus aan. De anderen vallen in. Dan worden ze uit hun cellen gehaald, een rij wordt geformeerd. IJzerdraad voorop, in zijn oranje pyama. Achter hem de anderen. Omringd worden ze door gehelmde Duitsers. En plotseling, als het commando weerklinkt waarop ze zich in beweging moeten zetten, zingen ze. Eerst wat aarzelend, onzeker. Maar dan steeds krachtiger klinkt het ontroerende psalmvers: 'Nu ga ik op Gods altaren'. Zo gaan ze, vijftien Geuzen, de gevange-nisdeuren door, de poort uit. Drie Amsterdamse stakers die hun lot zullen delen gaan met hen: E. Hellendoorn, A. Coenradi, en J. Eijl. De eerste twee waren betrokken geweest bij de voorbereidingen van de Februaristaking, de laatste was op de tweede dag van de staking, terwijl hij manifesten uitgaf, gearresteerd.
Buiten wachten de vrachtauto's. Ze klimmen erop, helpen elkaar. Dan rijden de auto's weg, de Van Alkemadelaan af, de duinen in, naar de Waalsdorpervlakte. Daar klinken na een poosje de salvo's.
In Schiedam is een gedenkteken mede voor hem opgericht.

Aanvullingen:

Bronnen:

Hun naam leeft voort
Volkskrant 14-3-1981
Namenregister Ereveld Loenen
Heeft u aanvullingen of wijzigen voor deze persoon?
Mail dan naar database@documentatiegroep40-45.nl