Uitgebreide gegevens over Etty (E.) Hillesum (V)

ID 7730   Schuilnaam , , , ,
Achternaam Hillesum Adres
Voornaam Etty Plaats Amsterdam
Initialen E. Beroep
Voorvoegsel Sterfdatum/leeftijd ()
Getrouwd met Categorie Verzet
Geslacht V Titel
Geboortedatum 15-01-1914 Krijgsmacht
Onderdeel Onderscheidingen
Legernummer Rang
Begraafplaats Vak, Rij, Graf , ,

Achtergrond:

Geboren te Middelburg op het adres Molenwater 77. Later woonde ze in Deventer, waar haar vader rector van het gymnasium was. In 1932 ging ze in Amsterdam wonen, waar ze rechten en Slavische talen studeerde (haar moeder was Russische). Toen ze die twee studies voltooid had ging ze nog psychologie studeren. Ze was joods en bijzonder begaafd.
Ze woonde in Amsterdam in de Gabriel Metsustraat, waar ze op 9-3-1941 een dagboek begon in verband met de jodenvervolgingen. In die tijd kwam ze in dienst van De Joodse Raad en reisde enkele keren op en neer tussen Amsterdam en Westerbork, waar ze dan enige tijd in verband met haar werk bleef.
Op den duur moest ze definitief naar Westerbork. De laatste aantekeningen van het dagboek dateren van 12-10-1942.
Ze werd naar Auschwitz gedeporteerd en is daar in 1943 omgekomen, samen met haar ouders en haar broer. In het begin van de jaren tachtig werd haar 'dagboek' ontdekt. Ze had het aan een bevriende familie gegeven en die had al vrij snel na de oorlog geprobeerd het uit te laten geven. Dat mislukte toen. In 1981 lukte het wel. Het boek, dat slechts een deel van het uit acht dichtbeschreven schriften bestaande dagboek omvatte, heette: 'Het verstoorde leven'. Toen het een groot succes bleek en ook in andere talen vertaald werd, volgden nog andere delen: 'Het denkende hart van de barak' en 'In duizend zoete (=zachte) armen'. Later werd nog een boek uitgegeven met als titel: 'De nagelaten geschriften van Etty Hillesum', een soort 'wetenschappelijke' uitgave met voetnoten en een literatuurlijst.
De bekende auteur Abel Herzberg zei over het dagboek: 'Het boek stijgt uit boven het onderwerp van de jodenvervolging en vernietiging en heeft grote literaire waarde'.
De oorspronkelijke dagboekschriften worden momenteel bewaard in het Joods Historisch Museum in Amsterdam.
Inmiddels is in Deventer een monument voor haar opgericht en in 1983 kwam de 'Etty Hillesum Stichting' tot stand. Een van de doelstellingen van deze stichting is 'het stimuleren van uitgaven die verwantschap vertonen met Etty Hillesums werk'. Bovendien wil de Stichting de kennis over de Jodenvervolging stimuleren en aandacht schenken aan vervolgingen en discri-minatie (net dus als de 'Anne Frankstichting' in Amsterdam, met dit verschil, dat Anne Frank een teenager was en Etty Hillesum een volwassen vrouw).
In Deventer is een gedenkteken voor haar opgericht.

Aanvullingen:

Bronnen:

Hun naam leeft voort


Heeft u aanvullingen of wijzigen voor deze persoon?
Mail dan naar database@documentatiegroep40-45.nl