Uitgebreide gegevens over Sijbe () Remerij ()

ID 15497   Schuilnaam , , , ,
Achternaam Remerij Adres
Voornaam Sijbe Plaats
Initialen Beroep
Voorvoegsel Sterfdatum/leeftijd ()
Getrouwd met Categorie Verzet
Geslacht Titel
Geboortedatum 14-5-1919 Krijgsmacht
Onderdeel Onderscheidingen
Legernummer Rang
Begraafplaats Vak, Rij, Graf , ,

Achtergrond:

Aanvullingen:

Bronnen:

Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis


Heeft u aanvullingen of wijzigingen voor deze persoon?
Mail dan naar database@documentatiegroep40-45.nl