Uitgebreide gegevens over Mirjam () Waterman (V)

ID 20896   Schuilnaam , , , ,
Achternaam Waterman Adres
Voornaam Mirjam Plaats
Initialen Beroep Onerwijzeres
Voorvoegsel Sterfdatum/leeftijd ()
Getrouwd met Pinkhof Categorie Verzet
Geslacht V Titel
Geboortedatum 5-12-1916 Krijgsmacht
Onderdeel Onderscheidingen
Legernummer Rang
Begraafplaats Vak, Rij, Graf , ,

Achtergrond:

Aanvullingen:

Bronnen:

Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis


Heeft u aanvullingen of wijzigingen voor deze persoon?
Mail dan naar database@documentatiegroep40-45.nl