Uitgebreide gegevens over Aart () van der Wiel (M)

ID 21277   Schuilnaam , , , ,
Achternaam Wiel Adres
Voornaam Aart Plaats Made
Initialen Beroep Sluiswachter Spieringslui
Voorvoegsel van der Sterfdatum/leeftijd ()
Getrouwd met Categorie Verzet
Geslacht M Titel
Geboortedatum 19-05-1898 Krijgsmacht
Onderdeel Onderscheidingen
Legernummer Rang
Begraafplaats Vak, Rij, Graf , ,

Achtergrond:

Aanvullingen:

Bronnen:

Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis


Heeft u aanvullingen of wijzigingen voor deze persoon?
Mail dan naar database@documentatiegroep40-45.nl