Uitgebreide gegevens over Leonard (L.) Polak (M)

ID 53148   Schuilnaam
Achternaam Polak Adres
Voornaam Leonard Plaats
Initialen L. Beroep hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
Voorvoegsel Sterfdatum/leeftijd 9-12-1941 ()
Getrouwd met Categorie Verzet
Geslacht M Titel
Geboortedatum 6-1-1880 Krijgsmacht
Onderdeel Onderscheidingen prof.mr.dr.
Legernummer Rang
Begraafplaats Vak, Rij, Graf , ,

Achtergrond:

Nederlander.
Geboren op 6-1-1880 in de Woldstraat in Steenwijk.
Juridische studie in Amsterdam, waar hij cum laude zijn doctorraal haalde.
In 1922 verleende de Groninger universiteit hem honoris causa het doctoraat in de rechten.
.
In 1925 werd hij bijzonder hoogleraar in de wijsbegeerte van het recht in Leiden. Later werd hij hoogleraar in Groningen.
Na de inval van de Duitsers werd Polak in november 1940 op non actief gesteld.
Op zaterdag 15-2-1941 werd hij gearresteerd en op 7-5-1941 weggevoerd naar het concentratiekamp Sachsenhausen, Oranienburg waar hij op 9-12-1941 overleed.

In Amsterdam Osdorp staat een tehuis voor ouderen, dat zijn naam draagt, het Leo Polak-huis.
Daar bevindt zich ook de bronzen plaquette, die destijds het woonhuis van Polak in Amsterdam sierde, tot de nieuwe eigenaar van dat huis die plaquette niet langer wenste.

In het trappenhuis van het academiegebouw in Groningen hangt een gedenkplaat, waar zijn naam ook op voorkomt.
Ook in Haren is een gedenkteken voor hem opgericht.

Aanvullingen: overige bronnen:
De Waarheid 2-10-1945-2
Paraat 5-5-1945-13
De Vlam 29-9-1945-13
Joodse oorlogsmonumenten in Groningen

Bronnen:

Hun naam leeft voort
Oorlogsgravenstichting
Dagblad van het Noorden 19-12-2016
Nee en nog eens nee 1509-142,158
Hoe Groningen streed
Rechtvaardigen onder de volkeren
Het Parool 19-5-1945-3
Het Joodsche Weekblad-2-29-5-1942-4
De Tijd 11-2-1946-5


Heeft u aanvullingen of wijzigingen voor deze persoon?
Mail dan naar database@documentatiegroep40-45.nl